Ieškodami tikrai religingų kalėdinių norų pasidalinti su draugais ir šeima? Turime jums gerų naujienų!

Čia turime gausybę gražių pamaldžių norų, kad bet kas Xmas galėtų padaryti linksmesnį ir dvasingesnį. Naršykite šias religinės tematikos kalėdines žinutes ir išsirinkite.


 • Tegul Kristaus meilė užpildo jūsų namus ir gyvenimą ir lemia, kad kiekviena jūsų diena jums išleis nesuskaičiuojamus palaiminimus. Linksmų Kalėdų!
 • Dieviškasis Jėzaus Kristaus buvimas tebūna su jumis per visą šventą sezoną ir jūsų dienos bus tokios gražios, kaip saulės! Linksmų Kalėdų!
 • Tegul meilės Dievas duos savo geriausius palaiminimus jūsų gyvenimui, kai eisite per šį Kalėdų sezoną. Lai palaimos pripildytos Kalėdos!
 • Linkiu, kad Kristus padarytų geriausius savo stebuklus jūsų gyvenime ir padarytų jus klestinčiais kitais metais. Skanių Kalėdų!
 • Tegul Viešpats Jėzus Kristus suteikia jums tiek dieviškosios, tiek fizinės stiprybės ir gerovės, kad galėtumėte jus išlaikyti visą likusį laiką žemėje! Linksmų Kalėdų!
 • Linkiu, kad saldi Kristaus meilė apsuptų jus ir visą jūsų šeimą ir sukeltų kuo džiaugsmingiausias kalėdines šventes. Linksmų Kalėdų!

Linksmų Kalėdų. Siunčiamos maldos ir nuoširdūs sveikinimai.

 • muzikos gimtadienio linkėjimai
  • Aš linkiu jums šio „Yuletide“ sezono, kad Jėzaus Kristaus šviesa ryškiai spindėtų jūsų akivaizdoje ir leistų jums naudotis geriausiomis gyvenimo galimybėmis. Turėkite švenčiausias ir laimingiausias Kalėdas!
  • Tegul Dievo dvasia nusileidžia į jūsų namus ir padaro jūsų kalėdinį sezoną tokį nuostabų, koks laikomas danguje. Linkiu jums kalėdinės šventės, tinkančios angelams!
  • Linkiu, kad minėjimas apie mūsų brangaus Viešpaties ir Išganytojo gimimą atneš dieviškąją taiką ir palankumą jūsų gyvenimui. Linksmų Kalėdų!
  • Tegul rasite malonę, ramybę ir tikrą meilę minėdami mūsų Viešpaties Jėzaus gimimą! Viskas, kas geriausia jūsų Kalėdoms!

  Linksmų Kalėdų.

  • Tegul jūsų namuose galima rasti džiaugsmo, kuris pasaulį užpildė gimus Jėzui Kristui. Turėkite skaniausių kalėdinių sezonų!
  • Linkiu, kad jūsų švento sezono šventė būtų kupina angelų džiaugsmų. Tegul Dievas žvelgia į tave su didele meile ir likimu! Linksmų Kalėdų!
  • Tegul Dievas užpildo tavo „Yuletide“ sezoną ir visas tavo dienas neišmatuojama gerove ir džiaugsmu! Linksmų Kalėdų!
  • Tebūnie jūsų Kalėdos, kurios vainikuojamos tik labiausiai brangiais Visagalio Dievo palaiminimais. linksmų Kalėdų
  • Linkiu, kad kūdikio Jėzaus gimimas jūsų gyvenimą palaimintų nepaprastu džiaugsmu. Surenkite šlovingą atostogų šventę!
  • Tegul gerasis Viešpats atsakys į visas jūsų maldas ir gausiai palaimins jūsų gyvenimą. Mėgaukitės Kalėdomis, mano brangieji!
  • Linkiu, kad jūs ir jūsų šeima per Kalėdas būtumėte saugūs po apsauginiais Dievo sparnais. Viskas, kas geriausia jūsų „Yuletide“ sezonui!
  • Tegul Kristaus meilė ir šiluma, kuri ateina su šiuo šventuoju metų laiku, lieka su jumis ir pavers jūsų atostogas geriausiomis bet kada! Linksmų Kalėdų!

  Tegul Kristaus meilė užpildo jūsų namus ir kiekvieną jūsų gyvenimo dieną. Linksmų Kalėdų.

  • Tegul Kūrėjas užpildo jūsų širdį visa laime, kuri ateina su Kalėdomis! Smagių Kalėdų!
  • Linkiu, kad Viešpats Jėzus Kristus išgydytų jūsų širdį nuo kiekvieno skausmo ir užpildytų jūsų gyvenimą dievišku ramumu. Turėkite palaimintą atostogų sezoną!
  • Siunčiame jums maldas ir nuoširdžius kalėdinius sveikinimus. Tegul gausite ypatingiausius Dievo palaiminimus per šį nuostabų kalėdinį sezoną.
  • Tegul Kristaus gimimo šventė gausiai praturtina jūsų gyvenimą ir padaro didžiulius jūsų gerovės ir sėkmės stebuklus. Linksmų Kalėdų.

  Tegul jūsų namuose šį sezoną džiaugsmas ir ramybė, kurie buvo gimus Kristui. linksmų Kalėdų

  • Meldžiu, kad kiekviena jūsų Kalėdų akimirka spindėtų tyra meile, saldžiu džiaugsmu ir dievišku palankumu. Geriausio sezono, mano brangioji!
  • Linksmų Kalėdų! Tegul visagalis Dievas per Kalėdas į jūsų namus atsiųs gerų dalykų šiame nuostabiame pasaulyje.
  • Aš labai noriu, kad Kristus palaimintų jus ir jūsų artimuosius per šias Kalėdas tiek daug nuostabių akimirkų, apie kurias reikia kalbėti visą likusį gyvenimą. Linkiu kuo šilčiausių kalėdinių švenčių!
  • Tegul Šventoji Dvasia privers jus pasimėgauti Dievo meile, kai mėgaujatės visa gražia šių kalėdinių švenčių veikla! Linkime jums tikrai džiaugsmingų Kalėdų.

  Išmintingi vyrai vis tiek jo ieško.

  • Tegul nepaliaujamos Kristaus malonės lydi jus visą šį Kalėdų sezoną! Linkėdami jums labai linksmų Kalėdų ir palaimintų Naujųjų metų.
  • Linkiu jums milijono angelų džiaugsmo, kai jūs laimingai švenčiate šią šventą akimirką, vadinamą Kalėdomis. Labai linksmų atostogų!
  • Aš noriu, kad meilė Dievui ir Jėzui Kristui būtų artimiausi jūsų bendražygiai per šias Kalėdas ir po jų. Linksmų Kalėdų.
  • Tegul šventa Kristaus šviesa praskaidrins jūsų gyvenimą ir privers jūsų atostogas perpildyti džiaugsmu ir nuostabumu. Linkiu daug laimės ir palaiminimų jūsų kalėdiniam sezonui!
  • Linkiu, kad kiekviena palaiminta šios Yuletide diena atneš jums daugybę priežasčių būti laimingam. Linksmų Kalėdų.
  • Linkiu, kad švenčiant šį šventą laikotarpį, jūs būtumėte palaiminti netikėtais Dievo stebuklais visose savo gyvenimo pastangose. Linksmų Kalėdų!
  • Linkime jums nepaprastai džiaugsmingos Yuletide šventės. Tegul Dievas aprūpina jus viskuo, ko jums reikia norint įgyvendinti visus jūsų gyvenimo siekius.
  • Meldžiu, kad Jėzus Kristus priverstų jus važiuoti ant savo dieviškosios meilės ir palaiminimų sparnų per šias Kalėdas ir visas jūsų dienas šioje planetoje. Smagaus Kalėdų sezono!
  • Turėkite kalėdinę šventę, kupiną Dievo meilės, ir Naujuosius metus, užpildytus tikromis Jo sūnaus Jėzaus Kristaus palaiminimais. Linksmų Kalėdų!
  • Tegul jūsų namuose per šias Kalėdas yra nepakartojamas džiaugsmas ir ramybė, kurie buvo gimus Kristui. Laimingų Kalėdų ir gyvenimo.
  • Linksmų Kalėdų! Tegul Jehova išlieja galingus palaiminimus tau ir visai tavo šeimai.
  • Tegul gerasis Viešpats ir toliau tave prižiūri per Kalėdas, kaip Jis visada. Tegul Jis palaimins jus visais reikalingais, kad būtumėte laimingi ir klestintys visos savo žemiškos kelionės metu. Linksmų Kalėdų!
  • Šventomis Kalėdomis Viešpats Jėzus Kristus suteiks jums ramybę ir atnaujins jėgas ateinantiems metams! Linksmų kalėdinių švenčių!
  • Šiandien minėdami Jėzaus gimimą linkiu, kad Dievas jus galingai palaimintų ir patenkintų visus jūsų širdies troškimus. Smagaus švenčių sezono!

  Tegul Viešpats Jėzus Kristus suteikia jums ramybės ir atnaujina jėgas ateinantiems metams! Linksmų Kalėdų.