jubiliejus Jėzaus Kristaus gimimas gruodžio mėn visada yra laikas švęsti su tais, kurie jums rūpi. Ieškote tikrai religingų kalėdinių norų, kuriais galėtumėte pasidalinti su draugais ir šeima? Turime jums gerų naujienų!

Čia turime daugybę gražių pamaldų linkėjimų, kad kieno nors Kalėdos būtų linksmesnės ir dvasingesnės. Išnagrinėkite šias religinės temos Kalėdų žinutes ir išsirinkite savo.

Turinys

 • 1 Religiniai Kalėdų linkėjimai
 • 2 religinės Kalėdų citatos
 • 3 religiniai Kalėdų vaizdai

Religiniai kalėdiniai linkėjimai

 • Tegul Kristaus meilė užpildo jūsų namus ir gyvenimą ir kiekviena jūsų diena atneš jums daugybę palaiminimų. Linksmų Kalėdų!
 • Tegul dieviškasis Jėzaus Kristaus buvimas būna su jumis visą šį šventąjį sezoną ir padaro jūsų dienas tokias gražias kaip saulė!
 • Tegul meilės Dievas aplieja savo geriausius palaiminimus jūsų gyvenimui, kai išgyvenate šį Kalėdų sezoną. Linksmų Kalėdų!
 • Linkiu, kad Kristus padarytų geriausius savo stebuklus jūsų gyvenime ir kad ateinančiais metais jus klestėtų. Saldžių Kalėdų!
 • Tegul Viešpats Jėzus Kristus suteikia jums tiek dieviškos, tiek fizinės jėgos ir gerovės, kad ištvertų visą likusį laiką žemėje!
 • Linkiu, kad miela Kristaus meilė apgaubtų jus ir visą jūsų šeimą ir suteiktų jums džiaugsmingiausias Kalėdų šventes.
Linksmų Kalėdų. Siunčia maldas ir nuoširdžius sveikinimus.

Linksmų Kalėdų. Siunčia maldas ir nuoširdžius sveikinimus.

Išmintingi žmonės vis dar Jo ieško.

Išmintingi žmonės vis dar Jo ieško.

 • Linkiu jums šį Kalėdų sezoną, kad Jėzaus Kristaus šviesa šviestų prieš jus ir vestų jus į geriausias gyvenimo galimybes. Švenčiausių ir linksmiausių Kalėdų!
 • Tegul Dievo dvasia nusileidžia į jūsų namus ir jūsų Kalėdų metas būna toks nuostabus, kaip ir danguje. Linkiu angelams tinkamos Kalėdų šventės!
 • Linkiu, kad mūsų brangaus Viešpaties ir Gelbėtojo gimimo minėjimas atneštų jūsų gyvenimui dievišką ramybę ir palankumą. Linksmų Kalėdų!
 • Minėdami mūsų Viešpaties Jėzaus gimimą, raskite palankumo, ramybės ir tikros meilės! Viso geriausio jūsų Kalėdų dienomis!
 • Tegul džiaugsmas, pripildęs pasaulį gimus Jėzui Kristui, atsiras jūsų namuose. Gražiausių Kalėdų sezonų!
 • Linkiu, kad jūsų šventojo sezono šventė būtų kupina angeliškų džiaugsmų. Tegul Dievas žiūri į jus su didele meile ir sėkme!
 • Tegul Dievas užpildo jūsų Kalėdų sezoną ir visas jūsų dienas neišmatuojamos gerovės ir džiaugsmo! Linksmų Kalėdų!
 • Tebūnie jūsų Kalėdos, kupinos tik brangiausių Visagalio Dievo palaiminimų. linksmų Kalėdų
 • Linkiu, kad kūdikėlio Jėzaus gimimas palaimintų jūsų gyvenimą nepaprastu džiaugsmu. Šlovingos šventės!
 • Tegul gerasis Viešpats atsako į visas jūsų maldas ir gausiai palaimina jūsų gyvenimą. Mėgaukitės Kalėdomis, mano brangioji!
 • Linkiu, kad per visas Kalėdų šventes jūs ir jūsų šeima būtumėte saugūs po apsauginiais Dievo sparnais. Viso geriausio jūsų Kalėdų sezonui!
 • Tegul Kristaus meilė ir šiluma, kuri ateina su šiuo šventuoju metų laiku, lieka su jumis ir jūsų atostogos būna pačios geriausios!
Tegul Kristaus meilė užpildo jūsų namus ir kiekvieną jūsų gyvenimo dieną. Linksmų Kalėdų.

Tegul Kristaus meilė užpildo jūsų namus ir kiekvieną jūsų gyvenimo dieną. Linksmų Kalėdų.

Linksmų Kalėdų.

Linksmų Kalėdų.

 • Tegul Kūrėjas pripildo jūsų širdį visos laimės, kuri ateina su Kalėdomis! Linksmų Kalėdų!
 • Linkiu, kad Viešpats Jėzus Kristus išgydytų jūsų širdį nuo kiekvieno skausmo ir pripildytų jūsų gyvenimą dieviškos ramybės. Linksmo švenčių sezono!
 • Siunčiu jums maldas ir nuoširdžius kalėdinius sveikinimus. Tegul per šį nuostabų Kalėdų laikotarpį sulauksite ypatingiausių Dievo palaiminimų.
 • Tegul Kristaus gimimo šventė praturtina jūsų gyvenimą ir daro jums didžiulius klestėjimo ir sėkmės stebuklus. Linksmų Kalėdų.
 • Meldžiu, kad kiekviena jūsų Kalėdų akimirka spindėtų tyra meile, saldžiu džiaugsmu ir dieviška Dievo malone. Linkiu geriausio sezono, mano brangioji!
 • Linksmų Kalėdų! Tegul visagalis Dievas per šias Kalėdas į jūsų namus siunčia viso gero šiame nuostabiame pasaulyje.
 • Didžiausias mano noras, kad Kristus per šias Kalėdas jus ir jūsų artimuosius palaimintų tiek daug nuostabių akimirkų, apie kurias galėtumėte kalbėtis visą likusį gyvenimą. Linkiu šilčiausių Kalėdų švenčių!
Tegul džiaugsmas ir ramybė, kurie buvo Kristaus gimimo metu, bus jūsų namuose šį sezoną. linksmų Kalėdų

Tegul džiaugsmas ir ramybė, kurie buvo Kristaus gimimo metu, bus jūsų namuose šį sezoną. linksmų Kalėdų

 • Tegul Šventoji Dvasia mėgaujasi visa gražia šių Kalėdų švenčių veikla, apsigyventi Dievo meilėje! Linkiu tikrai džiugių Kalėdų.
 • Tegul neblėstanti Kristaus malonė jus lydi visą šį Kalėdų laikotarpį! Linkiu jums labai linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų.
 • Linkiu jums milijono angelų džiaugsmo, kai linksmai švenčiate šią šventą akimirką, vadinamą Kalėdomis. Labai linksmų atostogų!
 • Linkiu, kad Dievo ir Jėzaus Kristaus meilė būtų artimiausi jūsų palydovai per šias Kalėdas ir po jų.
 • Tegul šventoji Kristaus šviesa praskaidrina jūsų gyvenimą ir perpildo jūsų šventes džiaugsmo ir spindesio. Linkiu daug laimės ir palaiminimų Kalėdų proga!
 • Linkiu, kad kiekviena palaiminta šios šventės diena suteiktų jums daugybę priežasčių būti laimingiems. Linksmų Kalėdų.
 • Linkiu, kad švęsdami šį šventąjį metą visose savo gyvenimo pastangose ​​būsite palaiminti netikėtų Dievo stebuklų.
 • Linkiu nepaprastai džiugios jubiliejaus šventės. Tegul Dievas suteikia jums viską, ko jums reikia, kad pasiektumėte visus jūsų gyvenimo siekius.
 • Meldžiuosi, kad Jėzus Kristus priverstų jus važiuoti ant Jo dieviškosios meilės ir palaiminimų sparnų per šias Kalėdas ir visas jūsų dienas šioje planetoje. Linksmo Kalėdų sezono!
 • Kalėdų šventė, kupina Dievo meilės, ir Naujieji Metai, perpildyti tikrais Jo sūnaus Jėzaus Kristaus palaiminimais
 • Tegul per šias Kalėdas jūsų namuose būna nepakartojamas džiaugsmas ir ramybė, kurie buvo Kristaus gimimo metu. Linksmų Kalėdų ir gyvenimo.
 • Linksmų Kalėdų! Tegul Jehova palaimina jus ir visą jūsų šeimą.
 • Tegul gerasis Dievas ir toliau globoja jus per šį Kalėdų sezoną, kaip visada. Tegul Jis palaimina jus viskuo, ko jums reikia, kad būtumėte laimingi ir klestėtų jūsų žemiškoje kelionėje. Linksmų Kalėdų!
 • Tegul Viešpats Jėzus Kristus per šias Kalėdas suteikia jums ramybę ir atnaujina jūsų jėgas ateinantiems metams! Linksmų kalėdinių švenčių!
 • Kai šiandien minime Jėzaus gimimą, linkiu, kad Dievas jus galingai palaimintų ir išpildytų visus jūsų širdies troškimus. Šlovingo atostogų sezono!

Religinės Kalėdų citatos

 • Ir žinok, kad aš visada su tavimi; taip, iki laikų pabaigos. Jėzus Kristus
 • Dievas eina pas tuos, kurie turi laiko jį išgirsti, ir taip šią be debesų naktį jis nuėjo pas paprastus piemenis. Maksas Lucado
 • Kalėdos pastatytos remiantis gražiu ir apgalvotu paradoksu; kad benamių gimimas turi būti švenčiamas kiekvienuose namuose. G.K. Chestertonas
 • Kalėdų nebūtų, jei nebūtų Velykų. Gordonas B. Hinklis
 • Tegul Kalėdos būna gražios, negalvodami apie godumą. Ann Garnett Schultz
 • Tegul viltis, ramybė, džiaugsmas ir meilė, kurią simbolizuoja gimimas Betliejuje šią naktį, užpildo mūsų gyvenimus ir tampa viso to, ką sakome ir darome, dalimi. Kunigas Richardas J. Fairchildas
 • Žmonija – didžiulė, didžiulė šeima... Tai įrodo tai, ką per Kalėdas jaučiame savo širdyse. Popiežius Jonas XXIII
 • Ar per šias Kalėdas, kai ateis Kristus, Jis ras šiltą širdį? Advento metą pažymėkite mylėdami ir tarnaudami kitiems su paties Dievo meile ir rūpesčiu. Motina Teresė
 • Dievas niekada niekam neduoda dovanos, kurios jis negali priimti. Jei Jis dovanoja mums Kalėdas, tai todėl, kad visi turime galimybę tai suprasti ir priimti. Popiežius Pranciškus
 • Niekada negalite džiaugtis Kalėdomis, kol nepažvelgsite į Tėvo veidą ir nepasakysite Jam, kad gavote Jo Kalėdų dovaną. Johnas R. Rice'as
 • Geras naujienas iš dangaus atneša angelai,
  Jie gieda džiugią žinią žemei:
  Šią dieną mums duotas vaikas,
  Kad vainikuotų mus dangaus džiaugsmu.
  Martynas Liuteris
 • Visos kalėdinės dovanos pasaulyje nieko vertos be Kristaus buvimo. Deividas Jeremijas
 • Ką tu ir aš dovanosime šiemet Kalėdų proga? Savo gyvenime suteikime savo Viešpačiui ir Gelbėtojui dėkingumo dovaną, gyvendami Jo mokymais ir sekdami Jo pėdomis. Tomas S. Monsonas
 • Nėra geresnio laiko nei dabar, šiuo pačiu Kalėdų laikotarpiu, kad mes visi iš naujo atsiduotume Jėzaus Kristaus mokomiems principams. Atėjo laikas mylėti Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, o savo artimus kaip save patį. Tomas S. Monsonas

Religiniai Kalėdų vaizdai

Kalėdų Biblijos eilutė.

Nes dovanos ir Dievo pašaukimas yra neatšaukiami. Romiečiams 11:29

Tegul Viešpats Jėzus Kristus suteikia jums ramybę ir atnaujina jūsų jėgas ateinantiems metams! Linksmų Kalėdų.

Tegul Viešpats Jėzus Kristus suteikia jums ramybę ir atnaujina jūsų jėgas ateinantiems metams! Linksmų Kalėdų.

Saldus linksmų Kalėdų vaizdas pokalbiams, žinutėms, įrašams ir el. laiškams.

O šventa naktis.

Kalėdų Biblijos eilutė palinkėjimui.

Bet angelas jiems tarė: „Nebijokite. Atnešu jums gerą žinią, kuri sukels didelį džiaugsmą visiems žmonėms. Luko 2:10

Norite išlaikyti Kristų per Kalėdas? Pamaitinkite alkanus, aprengkite nuogus, atleiskite kaltiesiems, priimkite nepageidaujamus, rūpinkitės ligoniais, mylėkite savo priešus ir darykite su kitais taip, kaip būtumėte darę jums. Steve'as Marabolis. Linksmų Kalėdų!